Pravidla

Před hrou

Do hry se mohou hlásit týmy o min. 3 a max. 5 členech ve věku 10-100 let, k tomu případně mladší nebo starší v jakémkoli množství. Alespoň 1 člen týmu musí být starší 18 let.

Maximální počet hrajících týmů je 100. Pokud se přihlásí týmů více, stávají se náhradníky.

Pro účast ve hře je třeba zaplatit registrační poplatek ve výši 300,- Kč za celý tým, a to nejpozději do úterý 12. října 23:59. Po přihlášení tým obdrží instrukce k platbě.

Odhlásit se tým může kdykoli. Při zrušení účasti později než 12. října 23:59 si nicméně vyhrazujeme právo poplatek využít na proplacení nákladů spojených s přípravou hry.

Podrobné pokyny rozesíláme přihlášeným týmům e-mailem. Jsou i na webu v autentizované sekci.

Během hry

Průchod hrou

Šifrovačka začne v sobotu 16. října v 9 hodin.

Na startu tým dostane unikátní QR kód pro identifikaci na každém stanovišti. Je na zodpovědnosti týmu, aby jej neztratil.

Hra obsahuje 11 šifer, jejichž výsledkem je poloha dalšího stanoviště, pokud není určeno jinak. Dvanácté stanoviště je cíl. Sousedící stanoviště jsou od sebe vzdálená max. 2 km vzdušnou čarou a všechna leží na území města Brna. Celkem trasa měří cca 15 km.

Používání MHD je povoleno , příliš vám však v přesunech nepomůže. Jinak se můžete pohybovat pouze po vlastních nohou (ne na kole či koloběžce; kočárky a invalidní vozíky jsou samozřejmě v pořádku). Lze mít zapnuté GPS pro zjištění vaší polohy. I googlit můžete bez omezení, resp. až do limitu vašich dat.

Na startu dostanete několik bonusových šifer, za jejichž vyluštění můžete po uplynutí stanovené doby od příchodu na stanoviště získat nápovědu pro hlavní šifru. Po uplynutí dalšího času je možné požádat o úplné řešení šifry za podmínky správného zodpovězení kvízových otázek.

Doporučené vybavení

- šifrovací pomůcky v mini verzi od Chlýftýmu
- mobilní telefon s aplikací mapy.cz a staženou aktuální verzí mapy Jihomoravského kraje
- psací potřeby (mohou se hodit i pastelky nebo zvýrazňovače), papír, nůžky, izolepa, pravítko, podložky na psaní, fólie na šifry do deště
- jídlo a pití, dobroty pro snadnější překonání záseků
- stoličky či karimatky na sezení
- teplé oblečení, dobré boty, reflexní prvky, deštníky nebo pláštěnky, čelovky
Také vřele doporučujeme mít v týmu alespoň jeden přístroj s přístupem na internet.

Jednání týmu

Pořadatelé neodpovídají za bezpečnost týmu během hry ani za jakékoli přestupky způsobené účastníky. Za nezletilé odpovídá zletilý člen týmu. Vyžadujeme od účastníků slušné chování, ohleduplnost vůči okolí a dodržování veškerých aktuálně platných předpisů a zákonů.

Dále očekáváme férové jednání. Není povoleno sledovat jiné týmy, odposlouchávat nebo opisovat jejich řešení šifer, hledat další stanoviště odhadem a jinak nečestně si dopomáhat k rychlejšímu postupu hrou.

Závěr hry

Hra skončí ve 21 hodin.

Tým šifrovačku úspěšně projde, pokud alespoň tři jeho členové dorazí do cíle. Jinak hra pro tým skončí vypršením časového limitu, případně pokud se vzdá již předtím.
V každém případě se na vás budeme těšit v cíli, jehož polohu všem dáme po skončení vědět. Tam proběhne vyhlášení výsledků a předání cen, dozvíte se řešení šifer, můžete nám sdělit své zážitky a zpětnou vazbu a popovídat si mezi sebou navzájem. Také si zde budete moct opatřit drobné občerstvení.

Stanovení výsledného pořadí

Čím dále a rychleji tým dojde, tím lépe se umístí. Pořadí tedy určí tyto faktory, seřazené dle priority:
1. Čas příchodu týmu do cíle
2. Případně nejvyšší dosažená šifra
3. Čas příchodu na tuto nejvzdálenější šifru
Počty využitých nápověd a přeskočených šifer nehrají roli.

Po hře

Na webu zveřejníme výsledky, šifry a jejich řešení. Také budeme zvědaví na vaši zpětnou vazbu.